2009/05/20 :: อะไรกันนี่~??

posted on 02 Oct 2009 13:00 by nakazawa-yuko in yuchan-blog

2009-05-20 11:04:26

เช้า

พอดูโทรศัพท์
ข้อมูล…
หายไปหมดเลย …

あせるあせるあせる

ทำไมละ ~

ทุกๆ คนค่ะ

ช่วยหน่อยซิค่ะ あせる

Comment

Comment:

Tweet

งั้นยูจังก็ต้องขอโทษด้วยคะ

#2 By nakazawa yuko blog on 2009-10-02 21:02

ยูจัง เขียน "คะ" กับ "ค่ะ" ไม่ถูกน้า

ทุกๆ คนคะ

ช่วยหน่อยซิคะ

question

#1 By dattebayo on 2009-10-02 17:04